work

INTERIOR DESIGN

text.

ARCHITECTURE

TXT txt

ART

2,3,4,5,6 - HEARTPLACE - Proposal for Latvia's participation in the Biennale Architettura 2018 16th International Architecture Exhibition.

Ieelpa, izelpa, sirds muskuļa sar aušanās un atslābšana, uzmanības pietuvinājums un attālināšanās,
starp šiem galējiem stāvokļiem kustība iezīmē robežas telpai, kas ir tukša un vienlaicīgi satur bezgalīgu daudzumu potenciāla.
Ekspozīcijas projekta iecere ir iezīmēt dažādās “ starptelpas”, kas eksistē Rīgā, Latvijā. Pilsētplānojums un pilsē tbūvnieciskas struktūras, ēku kompleksi, individuālas ēkas, telpa ap tām un iekšpusē. Visas šīs cilvēku būvētās un veidotās struktūras ir tapušas ar kādu nolūku, taču laika gaitā dažās no tām iecerētā funkcija nedarbojas, sākotnējais mērķis ir
zudis vai nenorisinās, kā plānots. Projekta mērķis ir formulēt to kā brīvu telpu un fiksēt iedzīvotāju aktivitātes tajā kā katalizatoru, kas konkrētai telpai ļauj piesātināties ar jaunu, dzīvotspējīgu jēgu; kartēt šo sabiedrisko aktivitāti kā daļu no humāna arhitektūras procesa, īpaši akcentējot arhitekta kā sociāli jutīgas būtnes līdz dalību tajā.
“Atrast sirdi ar spraugu, ar dubultsie nu vai bēniņu lādi, kurā uz laiku izmitināt cilvēku, saglabājot viņa dzīvību un dzīvi, sistēmā neparedzētu, neieplānotu vietu.”

the author team: Linda Balode, Renāte Pablaka and Agnese Lāce ("12līnijas")

supported by Iliana Veinberga

2017

A R C H I T E C T U R E L I F E S T Y L E D E S I G N

linda_balode@yahoo.com GSM 00371 26595511 Riga Latvia

Built with Berta.me